naar huis in de huiskamer

Premièreweekend bij Yell & Yonkers in de huiskamer. Drie maal volle bak. Theatergezelschap Sally En Molly speelde Naar Huis. En gespeeld wérd er (onder de bezielende regie van Natasja d'Armagnac)! Acteur en medeschrijver van het stuk Narhea Goossens en de net afgestudeerde Megan Scheulderman lieten zich in al hun kracht en kwetsbaarheid zien. Na afloop werd er gedeeld, gehuild, gelachen, gegeten en gedronken. Kan het mooier?