cultuur inspireert

Podium Circulair wil ruimte scheppen om open en nieuwsgierige opvattingen en werkwijzen te delen en elkaar te inspireren tot het nemen van echte stappen naar een circulaire economie. Door kunstenaars in te zetten in deze processen, worden bijzondere oplossingen gecreëerd. Overal worden er stappen gezet om de urgentie van een circulaire economie en daarmee een duurzame samenleving aan de orde te stellen. Met één gemeenschappelijke stip aan de horizon: een leefbare wereld achterlaten voor allen die na ons komen. Die stip is in het logo al gezet.