iedereen mag er zijn

De complete expositie "Iedereen Mag Er Zijn" in magazinevorm. Deze portretserie is sinds 2017 vrijwel continu op rondreis in verzorgingshuizen, scholen en culturele instellingen. Aan het verzoek om een blijvende versie van deze expo kon worden voldaan dankzij de steun van het Pride Donatiefonds. Teksten Eric Alink, foto’s en grafische vormgeving: Karin Jonkers.

"Er is geen andere weg dan de eigen weg. Ik heb er altijd naar gestreefd om niet de spot te drijven met wat de mensen doen, er ook niet om te huilen of me er kwaad over te maken, maar ik heb geprobeerd het te begrijpen. Hoe helderder je jezelf en je emoties begrijpt, des te meer ga je houden van dat wat is. Ons gehele geluk is afhankelijk van onze kwaliteit om lief te hebben." (Spinoza, 1632-1677). Al 4 eeuwen actueel.