shift talks

Shift Talks

Waar staat leiderschap volgens jou voor? Wie wil je volgen? Wanneer bén je eigenlijk een leider? Dit soort vragen staan centraal tijdens de foto-expositie Follow The Leader van Shift Talks 2022. Het zijn belangwekkende vragen in een tijd waarin democratie als systeem betwist raakt. 

I.h.k.v. Shift Talks i.o.v. Huis73.nl fotografeerde Karin 24 mensen aan wie gevraagd werd te reflecteren op leiderschap. Aan hen werd gevraagd welk woord volgens hen leiderschap symboliseert. Dit woord vormde het uitgangspunt voor de wijze waarop ze hen geportretteerd heeft. Het werden 24 intieme, mooie ontmoetingen. Marc Bolsius nam de andere 21 portretten op zich. De expositie was te zien tijdens Shift Talks bij Huis73 en vormde tevens de inhoudelijke basis voor de slotbijeenkomst van Shift Talks 2022.

Fotoguru Hans Aarsman kwam de expo bespreken ter afsluiting van Shift Talks festival. Hij bekeek de foto’s die Marc Bolsius en ik maakten, en op zijn geheel unieke wijze zag en legde hij verbanden. Hij sprak over aannames en werkelijke waarneming. Zonder oordeel. Zijn woorden waren inspirerend, leerzaam en heel grappig. 
De expositie was te zien in Huis73.nl
Foto’s van deze middag: Ben Nienhuis, Miranda Bolsius-van Den Heuvel, Marien Brand, Marielle Van Der Wardt